phone 22 751 78 48 phone 660 225 222 info@bushpig.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bushpig.pl

1.    Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.bushpig.pl jest własnością firmy Bushpig.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach pod Warszawą przy ul. Armii Poznań 16, posiadającą numer NIP 1181707843 i numer REGON 015545883 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000177195 i zwanej w dalszej części SPRZEDAJĄCYM umożliwia dokonywanie zakupów poprzez internet.

2.    Kupującym może być każda osoba fizyczna i prawna, która zaakceptuje regulamin sprzedaży oraz złoży zamówienie.

3.    Warunkiem koniecznym dokonania zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, dostępnego na stronie sklepu internetowego.

4.    W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.

5.    Po prawidłowym wysłaniu zamówienia, skontaktujemy się z Państwem (pocztą elektroniczną) w celu potwierdzenia zamówienia.

6.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia, w przypadkach uniemożliwiających jego realizację, i jednocześnie zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

7.    Ceny wszystkich produktów znajdujących się w sklepie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

8.    Sprzedający zastrzega sobie prawo zmian cen.

9.    Lista produktów zawartych na stronie internetowej pod adresem www.bushpig.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego, lecz należy ją traktować jako zaproszenie do składania zamówień i jest ważna na terenie Polski.

10.    Klient posiada prawo wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. W przypadku towarów znajdujących się na magazynie sklepu realizacja zamówień “za pobraniem“ rozpoczyna się natychmiast ,natomiast w przypadku zamówień realizowanych przelewem - w momencie zaksięgowania środków na koncie.

11.    Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz jego wartości przesłane zostanie do zamawiającego (na adres e-mail podany w formularzu ). Standardowo okres realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, w zależności od dostępności towaru. W przypadkach dłuższego czasu realizacji zamawiający otrzyma stosowną informację i wtedy może odstąpić bezzwłocznie od zamówienia.

12.    Dostarczoną przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera, w razie zewnętrznych uszkodzeń i niezgodności zawartości z dołączoną fakturą lub paragonem, zamawiający sporządzi w obecności kuriera protokół, które obie strony podpiszą. W innych sytuacjach reklamacje nie będą uwzględniane.

13.    Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta jest Bushpig.pl Sp. z o.o. która jednocześnie zobowiązuje się nie udostępniać pozyskanych w serwisie www.bushpig.pl danych żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom. Podane przez użytkownika dane zostaną wykorzystane w szczególności do realizacji umowy. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 (Dz.Ust. nr 133 poz. 833). Klienci Serwisu Internetowego www.bushpig.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Równocześnie zamawiający wyraża zgodę na informowanie drogą e-mail o nowościach oraz promocjach dotyczących oferty ukazującej się na stronie www.bushpig.pl

14.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego , ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

15.    Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane w witrynie informacje były aktualne www.bushpig.pl nie gwarantuje, że dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń cywilno-prawnych.

16.    Zdjęcia produktów zawarte w sklepie www.bushpig.pl należy traktować jako poglądowe, różnice w wyglądzie i cechach towaru nie mogą być podstawą roszczeń wobec sprzedającego W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy , sprzedający w miarę swoich możliwości udostępni aktualne dane dotyczące oferowanego produktu.

17.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku i zdrowiu powstałe w wyniku zainstalowania w pojeździe lub używania jakichkolwiek towarów /akcesoriów/ zakupionych w www.bushpig.pl

18.    Kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych towarów w terminie do 14dni od daty ich otrzymania ,pod warunkiem, że nie uległy one uszkodzeniu, nie noszą śladów instalowania w pojeździe lub używania w inny sposób oraz są w oryginalnych firmowych opakowaniach.

19.    Wyżej wymienione w pkt.18 nie dotyczy produktów których cechy wskazują że produkt ma cechy jednostkowej produkcji i nie będzie mógł znaleźć zastosowania w innym pojeździe, użytkowanym przez inną osobę np. amortyzatory wykonane na indywidualne zamówienie których właściwości użytkowe są dostosowane do konkretnego pojazdu, zastosowanych w nim zawieszeń, wagi kierowcy rodzaju nawierzchni po jakich się będzie poruszał. W przypadku tego typu zamówień ,sprzedający wymagać będzie wpłaty zadatku w wysokości 50 % wartości zamówienia ,kwota nie będzie podlegała zwrotowi w wypadku rezygnacji kupującego z zakupu.

20.    Gwarancja: Sprzedający nie udziela gwarancji na oferowane w sklepie produkty, chyba że jest to osobno zaznaczone, lub gwarancja w formie pisemnej jest dostarczona wraz z produktem. Produkty oferowane w sklepie www.bushpig.pl posiadają natomiast gwarancję producenta. Powyższe nie dotyczy produktów przeznaczonych do sportu, które z racji swojego zastosowania nie posiadają takiej gwarancji (najczęściej są to towary wyróżnione słowem "racing").

21.    Realizacja sprzedaży w sklepie odbywa się według powyższego Regulaminu. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z powyższego Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.